Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PCZK - Mińsk Maz.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Mińsku Mazowieckim
 • MZK_14_20180720161558

 • MZW_STAN_20180720122401

 • Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe: Dnia 19.07.2018 r. w Sulejówku, ul. Żeromskiego doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy. W wyniku zdarzenia ranna została rowerzystka, którą ZRM zabrał do szpitala. Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych. Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi: Dnia 19.07.2018 r. w związku z przejściem burzy na terenie powiatu mińskiego odnotowanoRead the Rest...

 • Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe: Na terenie powiatu odnotowano jedną kolizję drogową.   Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi: Dnia 18.07.2018 r. zastępy OSP usunęły powalone drzewa z jezdni w miejscowości Sulejówek, ul. Idzikowskiego i Paderewskiego. Dnia 18.07.2018 r. zastępy OSP usunęły powalone drzewa z jezdni w miejscowości Strachomin, gm. Latowicz.

 • Komunikat meteorologiczny z godz. 15.46 dnia 18.07.2018

 • aa.jpg aba.jpg abb.jpg ac.jpg ae.jpg af.jpg b.jpg w.jpg

  Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

  System DSP-50 może być stosowany: w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu - struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa - stacja obiektowa (syrena), w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - stacja obiektowa (syrena), w obu ww. sieciach równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności. Skrócony opis działania

  W systemie DSP-50 alarmowanie, powiadamianie i testowanie może odbywać się: ręcznie - z klawiatury stacji bazowej DSP-15, automatycznie - za pomocą komputera osobistego (PC) wyposażonego w program komputerowy AKCJA i podłączonego do stacji bazowej DSP-15.

  Zastosowanie komputera nie jest konieczne, ale usprawnia procedurę alarmowania i testowania, zwłaszcza przy dużej złożoności systemu.

  Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów wzajemnych potwierdzeń, system zapewnia stuprocentową pewność przesyłania alarmów. Ponad to w sieciach Obrony Cywilnej system generuje tzw. zmienne kody oraz hasła wprowadzane przez użytkownika, co uniemożliwia wykorzystywanie systemu przez osoby niepowołane.

  W sieciach alarmowania Obrony Cywilnej sygnały wywoławcze mogły być generowane przez wszystkie rodzaje stacji bazowych. Są one następnie retransmitowane przez stacje bazowe podległe w strukturze hierarchicznej:

  • stacja bazowa wojewódzka
  • stacja bazowa powiatowa
  • stacja bazowa gminna
  • stacja obiektowa.

  Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikuję go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesyłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm.

  Dyspozytor na stanowisku kierowania może określić rodzaj alarmu: sygnał ciągły, przerywany i modulowany (parametry czasowe sygnału alarmowego można zaprogramować). Możliwe jest również sprzęgnięcie toru fonicznego radiostacji w stacji obiektowej z podłączony do niej syrenę elektroniczną (np. DSE) lub megafonem, co umożliwia przekazywanie ludności komunikatów słownych bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego.

  W przypadku braku łączności ze stacją obiektową lub braku zasilania syreny, następuje zwrotna procedura powiadamiania dyspozytora o awarii.

  W systemie DSP-50 możliwe jest również testowanie łączności z wszystkimi podległymi stacjami obiektowymi bez włączania syren alarmowych. Pozwala to na zdalne sprawdzenie całego toru tj. radiotelefonu, systemu kodowania i zasilania syren. Wysłanie sygnału testowego odbywa się rocznie ze stacji bazowej lub automatycznie z programu komputerowego AKCJA. To drugie rozwiązanie umożliwia wykonywanie o ustalonych godzinach automatycznej kontroli sprawności urządzeń alarmowych wraz z rejestracją i wydrukami rezultatów alarmowania lub testowania.

  Jak może działać system w OSP Jędrzejniku.

  Jeżeli wystąpi zdarzenie a dyspozytor będzie potrzebował naszej jednostki to w dyspozytorni wykona komendę URUCHOM SYRENĘ W OSP JĘDRZEJNIK. W ten sposób bezpośrednio uruchomi się system w straży. Sygnał drogą radiową przejdzie do jednostki OSP Jędrzejnik i uruchomi Syrenę a tak że wyśle powiadomienie do strażaków aby szybko stawili się w remizie. W ten sposób jednostka ma szansę na szybsze sie stawienie a tak że zaoszczędzenie cennego czasu.


  Pokaz działania Systemu DSP 50 w KP PSP Bytom

  Mapa burzowa Polski

  Banery OSP

  Polecamy

  Wizytówka

  OSP w Jędrzejniku

  Jędrzejnik 28A

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  gm. Dębe Wielkie