Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejniku powstała w 1968 roku, z inicjatywy zasłużonego działacza ruchu ludowego ówczesnego przewodniczącego Gromadziej Rady Narodowej Pana Stanisława Króla, oraz na wniosek radnego naszej miejscowości dh. Zygmunta Smolaka i innych społeczników. W tym roku druhowie powołali pierwszy zarząd tej jednostki. Prezesem Zarządu OSP został Śp.  dh. Zygmunt Smolak, Naczelnikiem Śp. dh. Tadeusz Kamiński, a Skarbikiem został Śp. dh. Janusz Kamiński.

Teren pod budowę Strażnicy został przekazany z majątku należącego do wsi Jędrzejnik. Dzięki staraniom Zarządu Jednostka pozyskała na wyposażenie z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ręczną pompę, która w razie potrzeby była przemieszczana wozem konnym. Do transportu pompy były wyznaczone konie gospodarzy pragnących służyć pomocą ludziom dotkniętym pożarem. Nadmienić należy że w tamtych czasach ze względu na charakterystykę budownictwa wiejskiego w którym przeważało drewno i słoma pożary były bardzo częstym zjawiskiem. Miejscem garażowania sprzętu pożarniczego było prywatne pomieszczenie należące do dh. Zygmunta Smolaka co zmuszało członków jednostki do budowy własnego pomieszczenia na sprzęt.

W 1971 roku rozpoczęto budowę strażnicy, na którą materiały w znacznej części przekazał Stanisław Zając - Prezes Kółka Rolniczego. Wszystkie prace prowadzone przy budowie wykonywane były przez strażaków i mieszkańców wsi Jędrzejnik. Budowa do stanu surowego trwała przez dwa lata,

W 1974 roku dzięki staraniom Zarządu OSP Jędrzejnik oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego dh.Janusza Dudka Jednostka pozyskała na wyposażenie motopompę M400 a następnie M800.

W 1988 roku nastąpiła zmiana Zarządu OSP Jędrzejnik. Prezesem został Śp. dh.Czesław Góras, Naczelnikiem Śp. dh. Zdzisław Możdżonek, Skarbik został Śp. dh. Ryszard Woźnica, a gospodarzem Śp. dh. Jan Smolak. Ówczesny Zarząd przyczynił się do pozyskania materiałów a w roku 1995 rozpoczęcia rozbudowy strażnicy z przeznaczeniem na świetlice wiejską.

Pozsykanie w roku 1997 od Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach samochodu bojowego marki Żuk było kolejnym przełomowym etapem w funkcjonowaniu Straży w Jędrzejniku. W dalszym ciągu trwały również pracę związane z rozbudową strażnicy. Kolejne lata były bardzo trudnym okresem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejniku, jednostce groziła nawet likwidacja.

W 2010 roku dzięki staraniom Zarządu Oddziału Gminnego Gminy Dębe Wielkie oraz inicjatywie nowo przyjętych członków do OSP Jędrzejnik dokonano rekonstrukcji zarządu celem podjęcia próby przywrócenia do ponownego funkcjonowania jednostki po latach zastoju.

Podczas walnego zebrania nadzwyczajnego w 2010 roku wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes dh, Leszek Góras, Naczelnik dh. Wojciech Pyza, Zastępca Naczelnika dh. Marcin Krześniak, Gospodarz dh. Kamil Michałowski,Skarbnik dh. Łukasz Krześniak, Sekretarz dh. Przemysław Pyza.

W związku z faktem iż rok 2011 był rokiem wyborczym w wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytułował się zarząd w składzie: Prezes dh. Łukasz Krześniak, Naczelnik dh. Wojciech Pyza, Wiceprezes dh. Katarzyna Dziubek, Zastępca Naczelnika dh. Grzegorz Pyza, Gospodarz dh. Marcin Krześniak Skarbnik dh. Maciej Krześniak, Sekretarz dh. Przemysław Pyza. Członkowie OSP nie tylko aktywnie działali przy odnowie budynku strażnicy ale również doskonalili swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach efektem czego było zajęcie I miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w 2011 roku. Od tego czasu jednostka czynnie bierze udział w zawodach zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

Działania Zarządu i wszystkich druhów przyczyniły się do przebudowy garażu oraz pozyskania przy staraniach Prezesa Gminnego Oddziału ZOSP RP dh. Mirosława Jury, Komendanta Gminnego dh. Grzegorza Ostrowskiego oraz Wójta Gminy Dębe Wielkie dh. Krzysztofa Kalinowskiego w 2013 roku średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBM Star 266. Wydarzenie to przywróciło jednostce mobilność i były okazją do zorganizowania w Jędrzejniku po raz pierwszy Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.

Dzięki pracy druhów i pomocy finansowej Wójta Gminy Dębe Wielkie dh. Krzysztofa Kalinowskiego dobudowano część która jeszcze kilka lat temu była w stanie surowym, w dniu dzisiejszym jest obiektem któremu do pełni funkcjonowania brakuje niewielkiego nakładu prac.

Po wyborach w 2016 roku do dnia dzisiejszego funkcje w zarządzie pełnią następujące osoby: Prezes dh. Łukasz Krześniak, Naczelnik dh. Wojciech Krześniak,  Wiceprezes dh. Marcin Krześniak, Zastępca Naczelnika dh. Grzegorz Pyza, Gospodarz dh. Sebastian Chlebowicz, Skarbik dh. Michał Wojciechowski, Sekretarz dh. Przemysław Pyza, Kronikarz dh. Aneta Krześniak. 

W 2017 roku na Walnym Zebraniu druhowie OSP Jędrzejnik podjęli inicjatywę nadania jednostce sztandaru w 50 rocznice powstania OSP Jędrzejnik jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej, na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.

Warto również dodać że od 2011 roku jest prowadzona strona internetowa na której staramy się publicznie pokazywać życie i działanie naszej jednostki. Kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń strony, Kilkadziesiąt artykułów, Setki zdjęć to wszystko czym nasza jednostka żyje i będziemy prezentować naszą wirtualną kronikę dla młodszego pokolenia.

....każdy dzień jest historią

Mapa burzowa Polski

Banery OSP

Polecamy

Wizytówka

OSP w Jędrzejniku

Jędrzejnik 28A

05-300 Mińsk Mazowiecki

gm. Dębe Wielkie